הצטרפות לתוכנית הבריאות
עלות תוכנית הבריאות לחיות PETCARE 40 הינה ₪56 לחודש למשך 12 חודשים (סה"כ ₪672 לשנה).
עלות תוכנית הבריאות לחיות PETCARE 60 הינה ₪76 לחודש למשך 12 חודשים (סה"כ ₪912 לשנה).

 

דמי החברות בתוכנית PETCARE הינם עבור בע"ח אחד בלבד. ניתן לצרף חיות נוספות לתוכנית הבריאות בתוספת תשלום.
תוכנית הבריאות תקפה לשנה, בתנאי ששולמה בפועל, מרגע ההצטרפות בלבד.
ביום ההצטרפות לתוכנית הבריאות תינתן מחצית ההנחה הרגילה (30%/20% הנחה בהתאמה) עבור הבדיקות והטיפולים הכלולים במסגרת התוכנית.
כמו כן תינתן הנחה של 10% על כל הציוד הנלווה.
לא תינתן הנחה על ניתוח או פרוצדורה, אשר הצורך בהם ידוע בעת ההצטרפות לתוכנית הבריאות.

 

ביטול תוכנית הבריאות:
ביטול תוכנית הבריאות ניתן רק במידה ובעל החיים הכלול בתוכנית נפטר וטרם עברו 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
סכום ההחזר הכספי בגין ביטול תוכנית הבריאות יחושב בניכוי ההנחות, ההטבות וחודשי המימוש שניתנו ללקוח במסגרת התוכנית. במידה וההנחות יהיו גבוהות מסכום עלות תוכנית הבריאות, לא ינתן כל החזר כספי.
דמי הרישום לתוכנית בסך ₪150 – לא יוחזר.

 

כללים מוסכמים:
תוכנית בריאות PETCARE מכסה את הבדיקות והטיפולים הנערכים במרפאות: בית החולים לחיות שדמה ובמרפאות המותג בלבד.
כל בדיקה או טיפול הנערכים מחוץ למרפאות המותג אינם כלולים התוכנית הבריאות PETCARE.
בדיקות מעבדה אשר נשלחות למעבדות חיצוניות, באישור הלקוח, מתבצעות בתשלום.
תוכנית הבריאות PETCARE הינה תוכנית בריאות לחיות מחמד ואיננה תוכנית ביטוחית.