הזדווגות כלבים

לכלבות בדרך כלל שני מחזורי ייחום בכל שנה. תהליך זה מתחיל עם ההתבגרות המינית. הגזעים הקטנים עשויים להתחיל את מחזורי הייחום כבר בגיל 6-5 חודשים בעוד שהגזעים הגדולים במיוחד עלולים שלא להתחילם עד גיל שנתיים.

הגיל הממוצע לבגרות המינית הוא 10-7 חודשים. לאחר 9-4 ימים של דימום מהנרתיק, הנקבה מקבלת את הזכר ועומדת מוכנה להזדווגות. שלב זה עשוי להימשך מספר ימים ואפילו עד שבועיים. הימים שבהם נהוג בדרך כלל להרביע הם התשיעי, האחד-עשר והשלושה עשר מהתחלת ההפרשה מהנרתיק. הרבעות חוזרות, בהפרשים של 48 שעות זו מזו, כל עוד הנקבה מקבלת את הזכר, הן הדרך הטובה ביותר להבטיח הפרייה.

בדרך כלל לא נחוץ שום סיוע כדי להבטיח הזדווגות מוצלחת, במיוחד אם לכלבים נסיון קודם. אולם, לעתים, יש צורך במעט עזרה. הזכר עשוי להזדקק לעזרה בעלייה על הנקבה ובחדירה לתוך הנרתיק, או שעשוי להיות צורך לרסן את הנקבה ולהחזיקה במקום כדי שלא תפגע בזכר. ייתכן שכדאי להשתמש במחסום (קנוי או מאולתר מבד, גרב נילון, וכד'). במקרה ומתעוררות בעיות, ייתכן שהתיזמון אינו נכון. כדאי לבדוק שוב את התאריכים ולהתייעץ עם הרופא.

לקראת סוף ההזדווגות הכלבים "נדבקים" זה לזה, מצב היכול להימשך עד חצי שעה. לעתים, הזכר מסתובב אחורנית והכלבים צמודים "קצה לקצה". תופעה זו היא נורמלית, ואינה סיבה לדאגה. אם אחד הכלבים נעשה אקטיבי במצב כזה, מומלץ לרסנו בעדינות. אסור לנסות להפריד בכוח את הכלבים, כיוון שפעולה זו עלולה לגרום לפציעה.

אין להרביע כלבות בייחומן הראשון. מומלץ לחכות עד לייחום השני או השלישי.

היות והריון מהווה מעמסה כבדה על האם, אין להרביע כלבות בכל ייחום וייחום.
תכניות הרבעה סבירות הן למשל הרבעה כל ייחום שני או הרבעה במשך שני ייחומים רצופים ודילוג על הייחום השלישי.

אם הכלבה נכנסת להריון כתוצאה מההזדווגות, ההמלטה תהיה לאחר 63 ימים בערך.
יש להתחיל לספור מנסיון ההרבעה הראשון.

אם ברצונך להרביע את כלבתך, כדאי להתייעץ עם הרופא קודם לכן. מומלץ לערוך בדיקה גופנית מקיפה לכלבה לפני ההרבעה כדי להבטיח שמצבה הבריאותי תקין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרפאה

בברכה,
ד"ר רון רם.